Jedna vec, ktorá rozhoduje o našich činoch, výsledkoch a našej budúcnosti

Jedna vec, ktorá určuje úroveň nášho potenciálu, produkuje intenzitu našich činov a predpovedá kvalitu výsledku, ktorý dostávame, je náš postoj.

Postoj určuje, koľko z našej budúcnosti máme dovolené vidieť. Rozhoduje o veľkosti našich snov a ovplyvňuje naše odhodlanie, keď stojíme pred novými výzvami.

Žiadny iný človek na zemi nemá vládu nad našim postojom. Ľudia môžu ovplyvniť náš postoj tým, že nás naučia zlé vzory myslenia alebo nás nechtiac dezinformujú alebo nám poskytnú negatívne zdroje vplyvu. Nikto však nemôže náš postoj ovládať, pokiaľ sa dobrovoľne nevzdáme kontroly nad ním.

Nikto iný nás „nenahnevá“. Hneváme sa, keď odovzdáme kontrolu nad svojím postojom. To, čo mohol urobiť niekto iný, je irelevantné. My si vyberáme, nie oni. Iba otestovali náš postoj. Ak si zvolíme nestály prístup tým, že sa staneme nepriateľskými, nahnevanými alebo žiarlivými, potom sme v teste neuspeli. Ak začneme veriť tomu, že sme menej cenní, v skúške sme opäť zlyhali.

Pokiaľ nám na sebe vôbec záleží, potom musíme prijať plnú zodpovednosť za svoje vlastné pocity. Musíme sa naučiť chrániť pred tými pocitmi, ktoré sú schopné viesť náš postoj nesprávnou cestou a posilniť tie pocity, ktoré nás môžu sebavedome viesť do lepšej budúcnosti.

Ak chceme získať budúce odmeny, musíme urobiť najdôležitejšiu voľbu, ktorá nám bola poskytnutá ako ľuďom a tou je zachovanie úplnej kontroly nad našim postojom. Náš postoj je aktívom, pokladom veľkej hodnoty, ktorý musí byť náležite chránený.

Pri správnom prístupe môžete dokázať pozoruhodné veci.

Správny prístup je nevyhnutným predpokladom úspechu a šťastia. Správny prístup je jedným zo základov dobrého života.

Je to naša emocionálna podstata, ktorá riadi väčšinu nášho každodenného správania v našom osobnom a profesijnom živote. Je to emocionálny aspekt našich zážitkov, ktorý určuje naše správanie. Ako vnímame naše životné udalosti je mocná sila, ktorá nás môže buď potopiť alebo inšpirovať k okamžitej akcii v ktorýkoľvek deň. Pri správnom prístupe môžu ľudia hýbať horami. Pri nesprávnom prístupe ich môže rozdrviť najmenšie zrnko piesku.

Prečítajte si tiež: Multimilionár Andy Frisella: Obety nie sú na ceste k úspechu potrebné. Robte toto

 

Zdroj: success.com, Autor: Jim Rohn

Inšpiroval vás tento článok? Chcete dnes inšpirovať tisíce ľudí aj vy?

» Kliknite SEM «