Najdôležitejšia ekonomická aktivita, bez ktorej sa úspešný podnik nezaobíde

Doprava je hlavným prispievateľom k rozvoju hospodárstva a konkurenčnej sily v podnikaní. Je to činnosť, ktorá fyzicky spája firmu so svojimi partnermi v dodávateľskom reťazci, ako sú dodávatelia a zákazníci, a má zásadný vplyv na ich spokojnosť s vašou spoločnosťou.

Doprava patrí medzi najdôležitejšie ekonomické aktivity pre podnikanie. Premiestňovaním tovaru z miesta, kde sa nachádza, na miesta, kde je požadovaný, spoľahlivá vnútroštátna preprava poskytuje základnú službu prepojenia spoločnosti s jej dodávateľmi a zákazníkmi.

 

Úzka spolupráca

Je to aj dôležitá činnosť v logistickej funkcii, ktorá podporuje ekonomické nástroje miesta a času. Nástroj miesta znamená, že zákazníci môžu získať produkt na základe určenia konkrétnej polohy. Časový nástroj naznačuje, že zákazníci majú prístup k produktu, v danom časovom okamihu.

Vďaka úzkej spolupráci s plánovačmi zásob sa teda odborníci v oblasti dopravy snažia zabezpečiť, aby konkrétna spoločnosť (teda aj vy ako podnikateľ) mali k dispozícii produkt, ktorý zákazníci hľadajú. Možností je niekoľko, rýchla je letecká preprava, veľké množstvo produktov premiestnite z jedného miesta na druhé pomocou námornej prepravy, ktorá sa niekedy považuje za najstaršiu a bezpečne dostanete produkty k svojmu zákazníkovi napríklad cez nákladnú prepravu.

 

Dajte si záležať na jej výbere

Ak vám prepravná spoločnosť vybaví včas úplné a nepoškodené dodávky, môže to vzbudiť dôveru u zákazníkov a navyše získať nové obchodné výhody pre vašu spoločnosť. Pokiaľ by ste to podcenili, môže sa zákazník rozhodnúť pre konkurenciu.

Tak, ako si vyberáte vami overenú reklamnú agentúru na propagáciu vašej spoločnosti, pristupujte rovnako aj k voľbe prepravnej spoločnosti, ktorá bude zároveň dôležitou súčasťou celého vášho biznisu, čo môže byť v neposlednom rade tiež jedna z foriem úspešnej reklamy.