MBA: 3 písmená, ktoré vám môžu zmeniť život alebo ako zlepšiť svoje vyhliadky na trhu práce

Svet okolo nás je rýchly, inovatívny a náročný. Chcete byť úspešný? Premýšľate, ako sa posunúť vo svojom profesijnom živote ďalej? V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby sa aj na manažérskych pozíciách človek neustále vzdelával a udržiaval krok so súčasnými trendmi. Manažéri, ktorí sa rozvíjajú a venujú dostatočnú pozornosť prehlbovaniu znalostí, dokážu efektívne riadiť svoje oddelenie alebo firmu.

Ak patríte k tým, ktorí majú chuť pre svoju budúcnosť niečo urobiť a máte záujem o ďalšie vzdelávanie, potom sme tu pre vás. Oxford Business Education Institute (OBEI).

Ponúkame študijný program Master of Business Administration alebo MBA. Jedná sa o profesijné vzdelávanie, ktoré napomáha rýchlejšiemu postupu v manažérskej kariére. Výhod, prečo začať študovať práve v našom inštitúte, je hneď niekoľko. Štúdium MBA na OBEI prebieha v českom jazyku a je kompletne online, od podania prihlášky až po odovzdanie poslednej písomnej práce. To znamená, že šetrí váš drahocenný čas, kedy všetko potrebné môžete zariadiť odkiaľkoľvek na svete, iba pomocou počítača a internetu.

Štúdium je možné začať kedykoľvek počas roka, rovnako tak dokončenie je iba na vašich časových možnostiach. Ak patríte k tým najctižiadostivejším a najpracovitejším študentom, možno program zvládnuť už za 4 mesiace.

K tomu, začať so štúdiom MBA programu, vám z hľadiska formalít stačí iba jedno. Vaše súčasné dosiahnuté vzdelanie by malo byť vysokoškolské a to minimálne bakalárske. Je tu ale možnosť aj pre tých, ktorí majú stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a preukážu svoju prax v manažérskych pozíciách. Online prihlášku potom vyplníte za pár minút a jej podanie je u nás úplne zadarmo.

Aj keď je štúdium MBA považované v Česku a na Slovensku relatívne za novinku, v Amerike má viac ako storočnú tradíciu. Prví študenti tohto odboru začali navštevovať Harvardskú univerzitu už v roku 1908. Investovať peniaze a čas do dlhodobých výhod v budúcnosti je otázka priorít a hodnôt.

Cena programu v Oxford Business Education Institute patrí k najvýhodnejším na trhu. Titul MBA síce môžete získať na mnohých súkromných vzdelávacích inštitúciách či na verejných školách, aj tu sa však platí: Často za každý semester a mnohonásobne viac. U nás platíte za celistvé štúdium, jedinou podmienkou je dokončenie štúdia do 2 rokov od začatia. Školné možno v OBEI navyše rozložiť do niekoľkých bezúročných splátok. Štúdium tiež môže hradiť Váš zamestnávateľ s uplatnením daňovo uznateľné položky na odborný rozvoj svojich zamestnancov v základu dane z príjmu.

Vynaložené prostriedky sa vám vrátia. Skúsenosti vám otvoria dvere do spoločností, v ktorých by ste bez MBA titulu neprešli napríklad ani prvým kolom výberového konania. Získaný titul zvyšuje hodnotu na trhu práce.

Online štúdium MBA na OBEI prináša iné pohľady na vec, novú perspektívu a rozširuje obzory. Manažéri s titulom MBA majú všeobecne vyššiu mzdu a lepšie profesijné postavenie vo firmách.

statistika

Viac o štúdiu MBA online na www.obei.cz