Pomôže vám vzdelanie v lepšej kariére?

Jednou z vecí, ktorá brzdí ľudí v ich kariére, je strach z neúspechu a nedostatku sebadôvery. Otázkou je, ako tento pocit prekonať, aby mohli ľudia slobodne pokračovať vo svojom napredovaní? Pomôže vám lepšie vzdelanie? Na to si teraz odpovieme.

 

Nie je to všetko, no v lepšej kariére vám môže pomôcť

Vedeli ste, že väčšina generálnych riaditeľov 500 najväčších amerických spoločností dosiahla svoj úspech bez vysokoškolských diplomov? Iba 10 % z nich disponovali titulom z prestížnych amerických vysokých škôl. Aj napriek tomu má vzdelanie pre úspech svoj obrovský význam. A veľmi rýchlo si na to spomeniete, ak sa rozhodnete ísť na pohovor, kde vám nebude stačiť len vodičské oprávnenie o absolvovaní kurzov v lacnej autoškole.

 

Ako je to s vedomosťami a vzdelaním v praxi?

Faktor prítomnosti profilu vyššieho alebo sekundárneho špeciálneho vzdelávania, ktoré absolvent získal aj častým písaním seminárnych prác, môže mať niekedy dvojitý význam s ohľadom na profesionálny úspech zamestnanca:

  • môže prispieť k úspešnej kariére vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanec má odborné znalosti a zručnosti pre výkon konkrétneho zamestnania;
  • v dôsledku prítomnosti pretrvávajúcich stereotypov v jeho myslení a aktivitách, môže niekedy zas znížiť jeho potenciál.

A naopak:

  • nedostatok profilového vzdelávania sa môže prejaviť ako faktor, ktorý bráni profesionálnemu úspechu zamestnanca;
  • ale môže naopak zvyšovať jeho úspech s možnosťou rekvalifikácie a profesionálnej tvorivosti.

Samozrejme, že to závisí aj od konkrétneho odvetvia, v ktorom sa chcete uplatniť. Tu je dobré si vyberať predmet vzdelávania v súvislosti s týmto faktorom dopredu. Aj vďaka tomu bude potom vypracovanie diplomovej práce a ukončenie štúdia úspešné.

Bez ohľadu na to, do ktorej skupiny manažérov alebo zamestnancov chcete patriť vy, mali by ste vedieť, že vzdelanie zvyšuje váš ľudský kapitál a teda aj hodnotu. Či už s titulom alebo bez, vždy vám život niečím obohatí. Preto jeho význam určite nepodceňujte!