Čo prinesie vašej spoločnosti získanie certifikátu ISO 9001?

Pre dosiahnutie úspechu v podnikaní je dôležitých viacero faktorov, ktoré spolu tvoria úspešný celok. Z pohľadu zákazníka je jednou z najdôležitejší vecí kvalita toho, čo daná spoločnosť ponúka. Či už to má byť kvalitný produkt, alebo služba.

Riadenie kvality podľa medzinárodnej normy

Aby však bol výsledkom podnikania kvalitný „výstup“, musí tomu zodpovedať riadenie všetkých procesov a postupov v danej spoločnosti. Ako sa v tejto oblasti zlepšiť a naviac zvýšiť prestíž spoločnosti v očiach potenciálnych zákazníkov?

Odpoveď skrýva najžiadanejšia ISO norma, ktorou je bezpochyby ISO 9001. Certifikát, ktorý je možné za spĺňanie požiadaviek tejto normy získať, sa zvykne nazývať aj Certifikát kvality. Nepredstavujte si to však tak, že norma ISO 9001 certifikuje konkrétny výrobok, či službu.

ISO 9001 sa zameriava na riadenie kvality a teda už spomínané procesy a postupy, ktoré majú vplyv na tie črty produktov a služieb, ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality je v tomto prípade možné opísať ako všetko to, čo spoločnosť robí, aby zabezpečila, že jej produkty alebo služby vyhovujú požiadavkám zákazníka.

Čo vám ISO 9001 prinesie?

Rozmýšľate aká bude asi zavedenia ISO 9001 cena? Spoločnosti, ktoré pomáhajú firmám s certifikáciou podľa ISO noriem, vám vypracujú individuálnu cenovú ponuku. Čo by vás však malo pri jej zvažovaní zaujímať v prvom rade? No predsa to, čo vám získanie certifikátu ISO 9001 prinesie.

Vďaka spĺňaniu požiadaviek normy ISO 9001 sa posilní vnútorná štruktúra spoločnosti, konkurencieschopnosť a vznikne priestor na trvalé systematické zlepšovanie. Kľudne môžeme vyhlásiť, že spoločnosť získa na hodnote.

Ako sme už naznačili, zlepší sa spokojnosť existujúcich zákazníkov a v očiach nových zákazníkov sa zlepší imidž spoločnosti. Norma ISO 9001 vám prinesie aj nové obchodné príležitosti, keďže mnohé prestížnejšie zákazky majú spĺňanie tejto normy ako podmienku pre vstup do výberových konaní. Vo všeobecnosti sa tak firma zviditeľní v trhovom prostredí.

Zdroj obrázka:

Autor: Jirsak / Shutterstock.com