Čo je sublimačná tlač, čo na ňu potrebujete a ako prebieha?

V rámci reklamnej potlače je jednou z najobľúbenejších techník na potlač rôznych reklamných predmetov sublimácia. Za svoju obľúbenosť vďačí sublimačná tlač kvalite a taktiež odolnosti výslednej potlače.

Kvalitná a odolná tlač so širokým využitím

Čo to však tá sublimácia vlastne je? Tí, čo si pamätajú ešte učivo z fyziky, určite vedia, že sublimácia je zmena z pevného skupenstva priamo na plynné. A presne na tomto princípe funguje aj sublimačná tlač.

Na sublimačné materiály sa prenáša sublimačný atrament pôsobením určitej teploty a tlaku v stanovenom čase. Presné hodnoty týchto parametrov bývajú rôzne v závislosti od potláčaného povrchu. Atrament sa pôsobením tlaku a teploty premení na plyn, v podstate sa spojí s potláčaným materiálom a po ochladení vzniká dlhotrvajúca potlač.

Samotná kvalita tlače a jej trvácnosť by však nestačili na to, aby bola sublimačná tlač tak hojne využívaná. Obľúbená je aj vďaka tomu, že takouto metódou je možné potlačiť množstvo vecí, napríklad zástavy, tašky, či hrnčeky. Často sa využíva hlavne pri potlači oblečenia z umelých vláken a aj pri rôznych ďalších reklamných predmetoch. Možností je skrátka veľa.

Čo všetko treba?

Zároveň ide o celkom finančne nenáročnú tlač, čo taktiež zohráva svoju rolu. Samozrejme, nejaké vybavenie na sublimačnú tlač je potrebné. Na začiatok je pochopiteľne potrebný počítač s grafickým softvérom, na ktorom sa zhotoví motív, ktorý sa bude tlačiť.

Na samotnú tlač je potom potrebná v prvom rade sublimačná tlačiareň a spotrebný materiál, ktorý pozostáva z kvalitného sublimačného papiera, sublimačného atramentu a teplovzdornej pásky. Prostredníctvom sublimačnej tlačiarne a atramentu sa na sublimačný papier vytlačí požadovaný motív. Tento krok je akousi prípravou na samotnú sublimáciu.

Na ňu je už potrebný termolis. Pomocou teplovzdornej pásky sa sublimačný papier s tlačeným motívom pripevní na potláčaný predmet a vložia sa do termolisu, v ktorom prebehne samotná sublimácia.

Zdroj obrázka:

Autor: Djavan Rodriguez / Shutterstock.com