Úspešné nadviazanie spolupráce s verejným sektorom sa môže poriadne skomplikovať

Zrejme na základe niektorých nekalých praktík a neoprávneného obohatenia sa rozhodla naša vláda zasiahnuť. Od roku 2017 uviedla do platnosti špeciálny zákon, ktorý by mal kontrolovať spoluprácu súkromného sektora s verejným. Patríte do tejto skupiny aj vy? V takom prípade by ste mali vedieť, že je vašou povinnosťou zapísať sa do RPVS.

 

Čo je to RPVS?

Novinka to bola vo februári tohto roka (2017), od kedy sa dostal do platnosti zákon číslo 315/2015 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Ním sa určuje, kto je partnerom verejného sektora a má špecifické povinnosti voči štátu. V prípade ich nedodržania sa samozrejme pristupuje k sankciám, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch až likvidačné.

Takže, ak ste sa rozhodli podnikať a využiť pritom dotácie od štátu alebo Európskej únie, mali by ste si preveriť niektoré z týchto informácií. Pokiaľ by sa vám to zdalo náročné, môžete osloviť firmu, ktorá sa špecializuje aj na bežné založenie s.r.o., čo v oblasti podnikania využíva stále viac ľudí.

 

Kto má povinnosť sa registrovať?

Ak ste ako podnikateľ fyzikou alebo právnickou osobou nadobudli prospech z činnosti pri:

  • prijatí finančných prostriedkov z verejných zdrojov
  • dodávaní služieb alebo tovarov verejnému sektoru na priamo alebo v subdodávke
  • získaní akejkoľvek podpory zo strany štátu a spomínanej EU
  • poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde je uzatvorená zmluva so zdravotnou poisťovňou

Vtedy by ste mali porozmýšľať nad tým, či nie je u vás nutný zápis do tohto zoznamu.

 

Vyhnite sa sankciám

Pri zapisovaní musíte poskytnúť pravdivé údaje, inak vás čaká sankcia. Finančná a v podobe iných postihov, ktoré môžu byť naozaj aj likvidačné. Takže okrem povinného školenia BOZP vašich zamestnancov, nezabudnite ani na ostatné dôležité veci, ktoré majú s vašou podnikateľskou činnosťou väčší súvis, než ste si doteraz mysleli.