Štyri dôvody, prečo je tlačená reklama stále dôležitá

Podnikatelia majú pri propagovaní svojej značky rôzne možnosti. Okrem čoraz viac sa rozmáhajúcej online reklamy tu ešte stále máme aj rôzne tlačené formy, ktoré dokážu aj dnes prinášať zaujímavé výsledky. Tlač reklamných materiálov má aj v modernom svete svoje miesto a toto sú hlavné dôvody, prečo je to tak:

 

1. Tlačená reklama pôsobí na naše zmysly efektívnejšie ako online reklama

Mnohé štúdie dokázali, že ak máme pred sebou niečo hmatateľné, napríklad leták, vizitku alebo reklamný kalendár, má to na nás omnoho väčší efekt ako online reklama, ktorú vnímame menším počtom zmyslov. Tlačená reklama dokáže omnoho viac podporiť naše budúce nákupné správanie. Je to práve kvôli tomu, že súčasne pôsobí na viacero zmyslov,  okrem vizuálnych vnemov fyzicky držíme v rukách reklamu. Navyše, kvalitná tlač dokáže tento efekt podčiarknuť.

Veď to len porovnajte s množstvom reklamných e-mailov, ktoré nám denne chodia do schránok a často ich rovno zmažeme ešte predtým, ako by sme ich vôbec prečítali.

 

2. Tlačená reklama je dôveryhodnejšia

Oproti reklame na internete má tlačená reklama obrovskú výhodu aj v tom, že zákazníci ju považujú za dôveryhodnejšiu. Tlačená reklama, či už je to reklama v novinách, časopisoch, alebo napríklad katalóg produktov, brožúra, plagát alebo leták, je zvyčajne nákladnejšia ako jej internetová verzia, preto sú ľudia viac naklonení jej dôverovať, keďže si vyžadovala väčšiu investíciu.

 

3. Tlač otvára široké možnosti oslovenia zákazníkov prostredníctvom rôznych foriem propagácie

Už v predchádzajúcich bodoch sme naznačili, že tlačená reklama môže mať rôzne podoby. Vďaka tomu dokážete svojim zákazníkom svoju ponuku predstaviť naozaj pestrými spôsobmi a dlhodobo budovať povedomie o svojej značke prostredníctvom šikovných reklamných nástrojov. Napríklad kalendár s vašim logom môžu mať ľudia na očiach dennodenne celý rok.

Prostredníctvom zaujímavých vizitiek, reklamných papierových tašiek, kalendárov, plagátov, brožúr sa môžete odlíšiť od konkurencie, ukázať svoju profesionalitu v tom najlepšom svetle a pracovať na rozširovaní svojej základne zákazníkov alebo obchodných partnerov. Stačí si zvoliť vhodnú formu, ktorá prinesie vašej cieľovej skupine to, čo hľadá.

Rôzne formy tlačenej reklamy vám umožňujú vyskladať si pestrú marketingovú stratégiu, realizovať individuálne a špecifické nápady, ktoré vás odlíšia od konkurencie a prispejú k lepšej zapamätateľnosti vašej značky.

 

4. Tlačená reklama môže osloviť všetkých v oblasti, kde ju umiestnite

Najčastejším dôvodom neúspechu online reklamy je to, že ju jednoducho preskrolujeme alebo úplne odignorujeme. Ak používate rôzne blokovače reklám, alebo nie je cielená práve na vás, ani ju neuvidíte. Plagáty, letáky alebo iné tlačené formy reklamy nezablokujete, a v lokalite, kam ich umiestnite, môžu osloviť všetkých bez ohľadu na cielenie, jednoducho každému, kto prejde okolo, môže váš reklamný slogan alebo posolstvo reklamy podvedome zostať v hlave. Nikdy neviete, koho sa vám takto podarí osloviť.

 

Zdroj obrázku: PureSolution / Shutterstock.com