Dá sa vďaka dobrému teambuildingu dosiahnuť úspech? Áno. Musíte však vedieť, ako na to

Keď sa ľudia s podobným záujmom, postojom a chuťou stretnú, aby pracovali na spoločnom cieli, vytvorí sa väčšinou tím či skupina. Každý jednotlivec tu prispieva svojou prácou a rovnako tak dosahuje najlepšiu úroveň, aby splnil tímové ciele a nakoniec aj tie firemné.

V niektorých prípadoch je to však viac než náročné, pretože ako všetci veľmi dobre vieme, všetko čo sa týka ľudí, je závislé na ich povahách a osobnostiach. Jednou z najdôležitejších a najviac cenených vlastností v tíme je zodpovednosť. Čo k vášmu úspechu budete ešte potrebovať si povieme v nasledujúcom článku.

Stanovte si ciele, na ktorých sa bude podieľať celý tím

Strategické plánovanie sa pri každom novom založení firmy predpokladá. Nemala by to však byť len čisto záležitosť vedenia. Práve tím ich bude plniť, a preto by si mal vybrať vhodný spôsob ich dosahovania.

Pokiaľ je to možné, berte do úvahy všetky príspevky a pripomienky od iných členov skupiny pri navrhovaní a formulovaní týchto cieľov. V prípade nutnosti ich potom spoločne prediskutujte a zvážte následné kroky.

Definujte si mechanizmus komunikácie medzi členmi tímu

Noví lídri často predpokladajú, že všetci členovia skupiny vedia, čo robia. Konzistentná komunikácia je najdôležitejším znakom úspešného tímu, čo by mali všetci vedieť. Bez komunikácie sa nemôže vytvoriť pevná a dokonalá sieť, ktorá môže byť v krajných prípadoch pre vás veľkou záchranou. Musíte si stanoviť aj jasné pravidlá a dodržiavať určitú kultúru, ktorá vám v tom pomôže tiež.

Určite si členstvo v skupine

Zvážte rozsah odborných znalostí potrebných na dosiahnutie jednotlivých cieľov, vrátane oblastí týkajúcich sa vedomostí a zručností. Zahrňte aspoň jednu osobu, ktorá má zručnosti v usmerňovaní a riadení stretnutí. Kreatívna zložka tímu sa stará o nápady a vylepšenia a organizačná časť tímu má na starosti administratívu, ale aj zabezpečenie bežných náplní do tlačiarne, aby sa nenarušil plynulý chod a efektivita tímu. Musíte sa snažiť uplatniť a využiť rozmanitosť tímu a jeho hodnôt. Len tak sa vám podarí postaviť silný tím a na základe toho vybudovať úspešný podnik.